FORD Slovenija

Zaščita osebnih podatkov

Uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Evropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation)

V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika s Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana ali njegovi pooblaščenimi trgovci in serviserji zakonita? 

Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Obstajajo tudi še druge osnove za zakonitost obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki pa lahko v naših primerih nastopijo le z zelo majhno verjetnostjo.

Summit Motors Ljubljana d.o.o. je v skladu z Uredbo prevzel vlogo upravljalca osebnih podatkov. Pooblaščeni trgovci in serviserji nastopajo v odnosu do Summit Motors Ljubljana d.o.o. kot upravljalci osebnih podatkov.

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,
 • omejitev namena,
 • najmanjši obseg podatkov,
 • točnost,
 • omejitev shranjevanja,
 • celovitost in zaupnost.

 

Pravice, ki so z Uredbo zagotovljene posameznikom in ki jih v Summit Motors Ljubljana d.o.o. ter njegovih pooblaščenih trgovcih in serviserjih spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • izbris oz. ''pravica do pozabe,
 • omejitev obdelave,
 • ugovor v zvezi z obdelavo,
 • prenosljivost podatkov.

 

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v Summit Motors Ljubljana d.o.o. in naših pooblaščenih trgovcih in serviserjih sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.

V Summit Motors Ljubljana d.o.o. smo organizirali kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na gdpr@summitmotors.si