FORD Slovenija

Kredit

Kredit je najprimernejši način financiranja za vse, ki prisegajo na klasiko.

Ob podpisu pogodbe postane kreditojemalec lastnik vozila, tako z ekonomskega (uporaba) kot pravnega vidika (lastništvo).

V primerjavi s finančnim lizingom veljajo nekoliko strožji kriteriji odobravanja, zaradi zavarovanja terjatev pa je potrebno računati tudi z dodatnimi stroški iz tega naslova.

Pri nas lahko dobite enega izmed naslednjih kreditov.

* Kredit s fiksno obrestno mero do 84 mesecev omogoča boljšo preglednost, saj so obroki, navedeni v EUR, enaki skozi vse obdobje financiranja.
* Kredit z variabilno obrestno mero do 84 mesecev je na začetku praviloma ugodnejši, vendar se obroki prilagajajo gibanju obrestnih mer na finančnih trgih ter se s tem tudi ustrezno spreminjajo. V primeru večjih nihanj se tako lahko tudi višina mesečnega obroka bistveno spremeni.

Dokumenti za sklenitev kredita:

*Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na kreditojemalca.

*Zaposleni predložijo:
      - Originalne plačilne liste za zadnje 3 mesece.
      - Potrdilo delodajalca o plači in podpisan ter potrjen obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
      - Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).

*Upokojenci predložijo:
      - Originalni zadnji pokojninski odrezek.
      - Podpisan obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
      - Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).

*Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.

*Za rabljeno vozilo - kopija odjavljenega prometnega dovoljenja, komisijska/kupoprodajna pogodba.